KKTC’de Vergisel Yapı

Teşvik Yasası (47/2000)

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yasası (2/2005)

Yenilenebilir Enerji Yasası (47/2011)

KKTC’de Vergisel Muafiyetler