Tüketici Kredileri Yasası

Tüketici Kredileri Yasası

Tüketici Kredileri Yasası

RG S.54 EK III 03 Mart 2021 tarihli Resmi Gazetede;

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankası, 31/2020 sayılı Tüketici Kredileri Yasasının 22’nci maddesinin kendisine verdiği yetkiye dayanarak aşağıdaki Tebliği yapar.

 

 Tüketici Kredileri Yasası