resmi gazete
Görüntüleme: 387 2022 Yılı Kişisel İndirim ve Vergi Dilimleri Bakanlar Kurulunun F.S. (K-I) 30-2022 Sayılı Kararı ile 25.01.2022 Tarih ve 11 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Resmi Gazete ve Kişisel İndirim ve Vergi Dilimleri Tablosunu aşağıda inceleyebilirsiniz.