resmi gazete
Görüntüleme: 314 RG S.54 EK III 03 Mart 2021 tarihli Resmi Gazetede; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankası, 31/2020 sayılı Tüketici Kredileri Yasasının 22’nci maddesinin kendisine verdiği yetkiye dayanarak aşağıdaki Tebliği yapar.