Görüntüleme: 423 22.09.2021 Tarihinde 213 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren ve ekte bilgilerinize sunulan Sosyal Sigortalar Prim Desteği yürürlüğe girmiştir. 07.09.2021 Tarihi ile 07.09.2021 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Sosyal Sigorta Prim Affı süresi ise uzatılmıştır. Detaylı açıklamalar aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.