resmi gazete
Görüntüleme: 321 RG S.61 EK III 15 Mart 2021 tarihli Resmi Gazetede; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, Genel Tarım Sigortası Yasası’nın 4’üncü ve 15’inci maddelerinin kendisine verdiği yetkiye dayanarak aşağıdaki Tüzüğü yapar.