resmi gazete
Görüntüleme: 275 RG S.61 EK III 15 Mart 2021 tarihli Resmi Gazetede; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, Çevre Yasası’nın 47’nci maddesinin (8)’inci fıkrasının kendisine verdiği yetkiye dayanarak aşağıdaki Tüzüğü yapar.