Görüntüleme: 93 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından bugün yayınlanan “Gecikmiş Prim Borçları” duyurusu ile ilgili aşağıdaki karar alınmıştır. Gecikmiş prim borçları için son başvuru tarihi: 29 Temmuz 2022 Son Ödeme Tarihi: 30 Eylül 2022 Sosyal sigorta affından yararlanmak isteyen ve borcu bulunan işveren ve bağımsız çalışanlar,29 Temmuz 2022 tarihine kadar müracaat edebilecek ve 30 Eylül 2022 tarihine kadar peşin veya taksitli ödeme planı çerçevesinde ödeme yapabilecek. 24 Mayıs 2022 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 25/2022 ve 28/2022 sayılı Yasa Gücünde Kararnameler ile Sosyal Sigortalar Dairesine borcu bulunan işveren ve bağımsız çalışanların bu borçlarını, gecikmiş prim borçları ve gecikme zamlarının ödeme planı ile ilgili kurallara ilişkin 6/2020 sayılı Sosyal Güvenlik (Değişiklik) ve 8/2020 sayılı Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar (Değişiklik) Yasaları çerçevesinde ödeyebilmeleri için müracaat süresi 29 Temmuz 2022, ödeme süresi ise 30 Eylül 2022 tarihine kadar uzatılmıştır. Sigorta affı, 16/1976 sayılı Sosyal Sigortalar Yasası altında çalışanların 1 Ocak 2000 – 31 Aralık 2019, 73/2007 sayılı Sosyal Güvenlik Yasası altında çalışanların ise 1 Ocak 2008 – 31 Aralık 2019 dönemi birikmiş prim borçlarını kapsamaktadır. Sosyal Sigortalar Dairesi’ne yasal süresi içerisinde başvuran ve müracaatları onaylanan sigortalıların, birikmiş prim borçları ve gecikme zamlarını tek seferde veya taksitli ödemeyi tercih etmeleri halinde ön peşinatını 30 Eylül 2022 tarihine kadar ödemeleri gerekmektedir. Daireye önceden müracaatı bulunmayanların 29 Temmuz 2022 tarihine kadar başvuruda bulunmaları ve müracaatları onaylananların bu borçlarını 30 Eylül 2022 tarihine kadar ödemeleri önemle duyurulur. Kaynak: KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı