Şirket Kuruluşu

Ticari Ünvan

Mahalli Şirket

Kollektif ve Komandit Ortaklık

Serbest Bölge ve Liman Ticareti

Uluslararası İşletme Şirketi (Off-Shore)

Yabancı Şirket (Şube) – (YŞ)