işsizlik ödeneği

5 Şubat 2021 tarih ve 32 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7/2021 ve 8/2021 sayılı Yasa Gücünde Kararnameler uyarınca, sosyal sigorta primi işveren hisselerinin aşağıda belirtilen kurallar çerçevesinde İstihdam Destek Merkezi tarafından karşılanması karara bağlanmıştır:
• Aralık 2020 dönemi sicil bazında 1 ile 10 (10 dahil) arasında çalışanı bulunan işletmelerin işveren hisse miktarının tümü
• Aralık 2020 dönemi sicil bazında 11 ile 20 (20 dahil) arasında çalışanı bulunan işletmelerin işveren hisse miktarının %50’si
• Aralık 2020 dönemi sicil bazında 21 ve üzerinde çalışanı bulunan işletmelerin işveren hisse miktarının %35’i
İşletmelerin bu uygulamadan yararlanabilmesi için aşağıdaki koşulları yerine getirmesi ilgili kararnameler uyarınca şarta bağlanmıştır:
• İşyeri sicil bazında tüm çalışanlara ait tüm primlerin ödenmiş olması veya Aralık 2019 öncesi prim borçlarının yapılandırılmış olması ve bu yapılandırma kurallarına uyulmuş olması
• Ocak – Haziran 2020 dönemine ait prim borçları 1 Ekim 2020 – 30 Ocak 2021 tarihinde yapılandırılabilecek ve yapılandırmanın ilk taksit ödemesi Şubat 2021 tarihinde olacaktır. Bu kapsamda olan işverenlerde bu uygulamadan faydalanabilecektir.
• Bu kararname kapsamındaki aylarda sigorta primlerinin ilgili ayı takip eden ayın 15’inci gününe kadar ödenmesi koşuldur. Ödenmemesi durumunda bu kararnamelerden faydalanılamaz.

Saygılarımızla bilgilerinize arz ederiz.

G. Saydam & Co YMM

 

Sigortalılara Uygulanacak Prim Desteği Hakkında Sigortalılara Uygulanacak Prim Desteği Hakkında Sigortalılara Uygulanacak Prim Desteği Hakkında Sigortalılara Uygulanacak Prim Desteği Hakkında

 

 

Tags:

Comments are closed