poliçeler yasası

RG S.29 EK I 02 Şubat 2021 tarihli Resmi Gazetede;

Bu Yasa Gücünde Kararname, korona virüs (COVID-19) salgını nedeniyle, yavaşlayan iktisadi faaliyet göz önüne alınarak, çeklerin ödenebilmesi için ilave zaman kazandırmaya yönelik olarak, çeklerin ibrazını düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır.

Poliçeler Yasası Hakkında Yasa Gücünde Kararname

Poliçeler Yasası Hakkında Yasa Gücünde Kararname

Categories:

Tags:

Comments are closed