Oteller Yasası

Oteller Yasası

RG S.239 EK III 31 Aralık 2020 tarihli Resmi Gazetede;

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, Oteller Yasası’nın 12’nci maddesinin kendisine verdiği yetkiyi kullanarak aşağıdaki Tüzüğü yapar:

OTELLER YASASI OTELLER YASASI