Motorlu Araçlar ve Yol Trafik Yasası

Motorlu Araçlar ve Yol Trafik Yasası

Motorlu Araçlar ve Yol Trafik Yasası

RG S.239 EK III 31 Aralık 2020 tarihli Resmi Gazetede;

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, Motorlu Araçlar ve Yol Trafik Yasasının 4 A. maddesinin verdiği yetkiyi kullanarak aşağıdaki Tüzüğü yapar.MOTORLU ARAÇLAR VE YOL TRAFİK YASASI MOTORLU ARAÇLAR VE YOL TRAFİK YASASI MOTORLU ARAÇLAR VE YOL TRAFİK YASASI MOTORLU ARAÇLAR VE YOL TRAFİK YASASI MOTORLU ARAÇLAR VE YOL TRAFİK YASASI MOTORLU ARAÇLAR VE YOL TRAFİK YASASI MOTORLU ARAÇLAR VE YOL TRAFİK YASASI MOTORLU ARAÇLAR VE YOL TRAFİK YASASI MOTORLU ARAÇLAR VE YOL TRAFİK YASASI MOTORLU ARAÇLAR VE YOL TRAFİK YASASI MOTORLU ARAÇLAR VE YOL TRAFİK YASASI