13 Şubat 2021 tarih ve 34 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 9/2021 sayılı Yasa Gücünde Kararname uyarınca Kredi Faiz Destek Fonu’dan aşağıda belirtilen krediler için TL’sına 6 puan (%6), döviz kredilere 1 puan (%1) faiz desteği verilmesi kararlaştırılmıştır.

• Korona virüs (COVID-19) ile ilgili alınan tedbirler kapsamında faaliyetleri etkilenen kişilerin, faaliyetlerini sürdürebilmeleri için keşide ettikleri çekleri ve/veya çalışanlarının maaşlarını ödeyebilmeleri için bu Yasa Gücünde Kararname’nin yürürlüğe girmesinden sonra Kredi Garanti Fonu Yasası kapsamında, kredi garanti fonu garantisiyle kullanacakları krediler,
• Kredi Faiz Destek Fonu Komitesi tarafından belirlenecek Korona virüs (COVID-19) ile ilgili alınan tedbirler kapsamında faaliyetleri etkilenen sektörlerin kullandığı krediler,
• Başvuruların kabulü dahil faiz desteğinin limiti, vadesi, uygulama esas ve usulleri ile talep edilecek her türlü tevsik edici belge ve beyanlar, Kredi Faiz Destek Fonu Komitesi tarafından belirlenir.

Konuyu saygı ile bilgilerinize arz ederiz.

G. Saydam & Co YMM

 

Kredi Faiz Destekleri

Categories:

Tags:

Comments are closed