Katma Değer Vergisi Oranları (Değişiklik) Tüzüğü

Katma Değer Vergisi Oranları (Değişiklik) Tüzüğü

Katma Değer Vergisi Oranları (Değişiklik) Tüzüğü

179 Sayılı EK IV ve 16 Eylül 2020 Tarihli Resmi Gazetede;

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, Katma Değer Vergisi Yasası’nın 28’inci maddesinin kendisine verdiği yetkiye dayanarak aşağıdaki Tüzüğü yapar.

 

Katma Değer Vergisi Yasası 17092020_Sayfa_1

Katma Değer Vergisi Yasası 17092020_Sayfa_2