resmi gazete

Bu Yasa Gücünde Kararname, tüm dünyaya yayılan ve ülkemizde de görülen Corona Virüsü (Covid-19)’nden halkın korunması ve olası bir salgının önlenmesi amacıyla Bakanlar Kurulu tarafından alınan önlemler nedeniyle yaşanan ekonomik sıkıntıların aşılabilmesi ve bu önlemler kapsamında iş yerleri kapatılan işverenlerin uğradıkları ekonomik ve finansal sıkıntıları aşmak için yasal süresi içerisinde yapılamayan ve İhtiyat Sandığı Yasası kapsamında işverenlerin yapması gereken Şubat 2020 devresine ait prim, depozit ve yerli istihdama katkı primi yatırımlarının işverenlerden gecikme zamsız olarak tahsil edilmesini sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

Bu Kararname kurallarına bağlı olmak kaydıyla işverenler, İhtiyat Sandığı Yasası kapsamında ödemesi gereken Şubat 2020 devresine ait yatırımları aşağıda belirtilen kurallar çerçevesinde İhtiyat Sandığı Dairesine yatırır:

  1. İhtiyat Sandığı kapsamında olan çalışanının ücretinden o kişinin yatırmakla mükellef olduğu prim miktarını keser ve istihdam edilen kişi hesabına kendisinin yatırması gereken depozit ile birlikte 15/04/2020 tarihinde kadar İhtiyat Sandığı Dairesi’ ne yatırılır.
  2. İhtiyat Sandığı kapsamından olmayan yabancı uyruklu çalışanı için yatırması gereken Yerli İstihdamına Katkı Primi 15/04/2020 tarihine kadar İhtiyat Sandığı Dairesi’ne yatırılır.
  3. İşverenlerin yukarıdaki (l)’inci ve (2)’nci fıkra kapsamında yapacakları prim, depozit ve yerli istihdamına katkı primi yatırımlarım süresi içerisinde ve tam olarak yapmamaları halinde prim, depozit ve yerli istihdamına katkı primi yatırımlarının ödenmeyen kısmına İhtiyat Sandığı Yasası’nda düzenlenen oranda gecikme zammı uygulanır.

İlgili Yasayı İndirmek İçin TIKLAYINIZ

Tags:

Comments are closed