Genel Tarım Sigortası Yasası

Genel Tarım Sigortası Yasası

Genel Tarım Sigortası Yasası

RG S.61 EK III 15 Mart 2021 tarihli Resmi Gazetede;

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, Genel Tarım Sigortası Yasası’nın 4’üncü ve 15’inci maddelerinin kendisine verdiği yetkiye dayanarak aşağıdaki Tüzüğü yapar.

 

Genel Tarım Sigortası Yasası Genel Tarım Sigortası Yasası Genel Tarım Sigortası Yasası Genel Tarım Sigortası Yasası Genel Tarım Sigortası Yasası