RG S.1 EK III 04 Ocak 2021 tarihli Resmi Gazetede;

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankası, 43/2020 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri ile Tefeciliğin Önlenmesine İlişkin Yasanın 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 16, 17, 18, 19, 25, 30, 33, 37, 38 ve 39’uncu maddesinin kendisine verdiği yetkiye dayanarak aşağıdaki Tebliği yapar.

Categories:

Tags:

Comments are closed