“Kıb-Tek yapılan ZAM sonrasında bile, yılda 7 milyon TL zarar edecektir!!!”

14 Kasım 2013 tarihli 180 sayılı Resmi Gazetede yayınlandığı üzere yeni ELEKTRİK ZAMMI hayata geçirildi. Sırf gösteriş olması için 3-5 Sivil Toplum örgütünün göstermelik, iş olan basına yansıyan eleştirilerine karşın hiçbir değişiklik olmaksızın onaylanan yeni tarifeler ile ilgili olarak yapılan gerekçeli açıklama aynen şu şekilde;

“ KIB TEK’in Mevcut Alacaklarının Tahsilatının Sağlanması Gelecekteki Tahsilatların Etkinleştirilmesi ve Borçlarının Kapatılması için:

  1. Kamu kurum ve kuruluşları ve belediyelerin borçları 0-120 Ay vade ile yeniden yapılandırılacaktır.

  2. Gerçek-Tüzel kişilere ait borçlar 0-36 ay vade ile yeniden yapılandırılacaktır.

  3. Etkin bir biçimde tahsilat yapılabilmesi için tüm abonelerin akıllı sayaç kullanacağı bir yapı oluşturulacaktır.

  4. Tarifelerin otomatik olarak güncelleneceği bir düzenleme hayata geçirilecektir.

  5. Günün farklı saatlerinde farklı tarifelerin uygulanacağı bir düzenleme hayata geçirilecektir.

Bu bağlamda, gelecekte elektrik fiyatlarına olumlu olarak yansıyacak olan plan, program ve yatırımların hayata geçirilebilmesi için tüm kesimlerin özveri göstermesi gerekliliği aşikârdır.

Yukarıdakiler ışığında yeniden düzenlenip ekte sunulan Elektrik İnkişaf (Değişiklik) Nizamnamesi’nin yayınlanıp uygulanması uygun görülmektedir.”

Yukarıda yer alan gerekçeli kararın sonunda ifade edildiği üzere; “Elektrik İnkişaf (Değişiklik) Nizamnamesi’nin yayınlanıp uygulanması uygun görülmektedir.” ZAM hayata geçmiştir. Gerekçeli karar içerisinde yer alan bazı vurgulamalara açıklık getirmek istiyorum;

Görülüyor ki yeni ZAM uygulaması, dürüst vatandaşı cezalandıran bir yapı içerisinde hayata geçmiştir. Toplumun alım gücünün aşağıya çekildiği bu adaletsiz uygulama ile, “Mevcut Alacakların Tahsilatının sağlanması” yönünde bir de adım atılacağından söz edilmektedir. Hani Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Elektrik Kurumuna hiçbir borcu yoktu? Borcunu ödemeyen Kamu Kurum ve Kuruluşları ile, Belediyeleri, Şirketleri ve Gerçek Kişileri kapsayan bu yapılandırma sonrasında, borcunu zamanında ödeyenin ZAM ile cezalandırıldığı yeni yapı içerisinde vicdani bir adaletten söz etmek mümkün değil…

Belirsiz bir gelecekte, alınacak olan tedbirlerle; yani faturalara yapılan ZAM ve ödemeyenlerin ödüllendirilmesi ile kurulan yeni düzen sonrasında elektrik fiyatlarının düşeceğine inanıldığı vurgulanan yazı içerisindeki son ifade gerçekten de “özrü kabahatinden büyük” bir ifade içeriyor… “Tüm Kesimlerden ÖZVERİ BEKLİYORUZ”…

Yazımın başında da belirtmiş olduğum üzere, yapılan ZAM karşısında göstermelik açıklamalar haricinde hiçbir adım atmayan Sivil Toplum Örgütleri zaten mevcut artışı destekliyor ve gerekli özveriyi de sağlıyor. Sistem öyle bir kurulmuş ki, köşeyi tutan zaten bal/kaymak yiyor. Herkes memnun ama yok olan, alım gücü düşen, fakirleşen vatandaşa kulak veren yok… %30’lara varan elektrik zammı sonrasında ne özel sektör ne de Hükümet maaşlara %30’luk bir artış yapmayacağına göre, bu fakirleşmenin bedelini kim ödeyecek?

Kamu Bütçesini bugüne kadar Siyasi Rant için delik deşik eden Siyasiler, sağladıkları menfaatler ile zengin olanları belirli noktalara taşıyarak kamuoyunu yönetme becerisine de sahipler. Son örneği de yaşanan ZAM sonrasında hiç kimsenin ses dahi çıkaramamasından anlıyoruz… Ne muhalefet, ne üreticiler, ne sanayiciler ne odalar ne de iş adamları konuyu yeterli ölçüde eleştirmiyorlar. Herkes kendi menfaatinin korunduğu sürece ses çıkartmaması gerektiğini öğrenmiş bu toplumda…

Geçtiğimiz hafta içerisinde, Devletin Kıb-Tek’e hiçbir borcu olmadığının açıklanmasının ardından yukarda bilginize getirmiş olduğum yazılı ifade sonrasında akla şu soru geliyor? Kamu Kurum ve Kuruluşlarının yapılandırılacak borcu bu Devletin borcu değil mi? Var olan borç ödendi ise, bu açıklama neden yapıldı? Eğer ödendi ise hangi kaynaktan para aktarıldı yoksa Devlet yine iç borçlanmaya giderek bütçe üzerine yeni finansman maliyetleri mi doğurdu? Ve en komiği şu, Hükümet sözcüsünün ifadesine göre, Kıb-Tek yapılan ZAM sonrasında bile, yılda 7 milyon TL zarar edecektir!!! Artık ben bu söze yorum yapamam, alim olan anlar…

Tags:

No responses yet

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir