Görüntüleme: 12 İÇERİK EK I BÖLÜM II DOĞAL AFET VE ÜLKEDEKİ EKONOMİK KAYIPLARI GİDERMEK AMACIYLA BAZI MÜKELLEFİYETLERE İLİŞKİN GELİR KESİNTİLERİNİN VE VERGİLERİN YENİDEN DÜZENLENMESİ HAKKINDA YASA GÜCÜNDE KARARNAMENİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI HAKKINDA YASA GÜCÜNDE KARARNAME EK IV BÖLÜM I DOĞAL AFET VE ÜLKEDEKİ EKONOMİK KAYIPLARI GİDERMEK AMACIYLA BAZI MÜKELLEFİYETLERE İLİŞKİN GELİR KESİNTİLERİNİN VE VERGİLERİN YENİDEN DÜZENLENMESİ HAKKINDA YASA GÜCÜNDE KARARNAMENİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI HAKKINDA YASA GÜCÜNDE KARARNAME DÜZELTME:42 SAYI VE 20 ŞUBAT 2023 TARİHLİ RESMİ GAZETE’DE EK IV BÖLÜM I’DE YAYIMLANAN VE SEHVEN ”Ü(K-II)176-2023” OLARAK YAZILAN KARAR SAYISININ ”Ü(K-I)176-2023” OLARAK DÜZELTİLİR