resmi gazete

RG S.239 EK III 31 Aralık 2020 tarihli Resmi Gazetede;

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu Daimi İkamet İzni Yasası’nın 13’üncü maddesinin (l)’inci fıkrasının kendisine verdiği yetkiyi kullanarak aşağıdaki Tüzüğü yapar:

DAİMİ İKAMET İZNİ YASASI

Tags:

Comments are closed