Çevre Yasası (Madde 47 Altında Yapılan Tüzük)

Çevre Yasası (Madde 47 Altında Yapılan Tüzük)

Çevre Yasası (Madde 47 Altında Yapılan Tüzük)

RG S.61 EK III 15 Mart 2021 tarihli Resmi Gazetede;

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, Çevre Yasası’nın 47’nci maddesinin (8)’inci fıkrasının kendisine verdiği yetkiye dayanarak aşağıdaki Tüzüğü yapar.

 

Çevre Yasası (Madde 47 Altında Yapılan Tüzük) Çevre Yasası (Madde 47 Altında Yapılan Tüzük) Çevre Yasası (Madde 47 Altında Yapılan Tüzük) Çevre Yasası (Madde 47 Altında Yapılan Tüzük) Çevre Yasası (Madde 47 Altında Yapılan Tüzük) Çevre Yasası (Madde 47 Altında Yapılan Tüzük) Çevre Yasası (Madde 47 Altında Yapılan Tüzük) Çevre Yasası (Madde 47 Altında Yapılan Tüzük) Çevre Yasası (Madde 47 Altında Yapılan Tüzük)