Askerlik Yükümlülüğünü Bedelli Askerlik Kapsamında Yerine Getirecek Olanlar Hakkında Yasa Gücünde Kararname

Askerlik Yükümlülüğünü Bedelli Askerlik Kapsamında Yerine Getirecek Olanlar Hakkında Yasa Gücünde Kararname

Askerlik Yükümlülüğünü Bedelli Askerlik Kapsamında Yerine Getirecek Olanlar Hakkında Yasa Gücünde Kararname

RG S.62 EK I 16 Mart 2021 tarihli Resmi Gazetede;

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, Anayasanın 112’nci maddesinin verdiği yetkiye dayanarak aşağıdaki Yasa Gücünde Kararnameyi yapar.

 

Askerlik Yükümlülüğünü Bedelli Askerlik Kapsamında Yerine Getirecek Olanlar Hakkında Yasa Gücünde Kararname Askerlik Yükümlülüğünü Bedelli Askerlik Kapsamında Yerine Getirecek Olanlar Hakkında Yasa Gücünde Kararname